Tox/nitovanie

Nevyžaduje ďalšie prvky alebo teplo
Vytvára kladné spojenie 2 – 3 vrstiev plechu
Používa proces tvárnenia za studena
Používa dutinu nedelenej závitovej čeľuste patentovanú spoločnosťou TOX® PRESSOTECHNIK
Veľmi nákladovo efektívne a mimoriadne spoľahlivé
Široká škála špičkových staníc TOX
Popularizovala sa v 60-tych rokoch po vydaní listov Letraset
Je možné pridať TOX do progresívneho nástrojového vybavenia, čím sa šetria náklady