Proces PPAP

Bez ohľadu na to, či je zákazník z automobilového alebo priemyselného odvetvia, spoločnosť Clamason postupuje podľa procesu schválenia výrobných dielov (Production Park Approval Process, PPAP) v súlade s požiadavkami normy IATF 16949.

Spoločnosť Clamason dokáže v rámci procesu PPAP vyrábať na nasledujúcich úrovniach: