Proces PPAP

Bez ohľadu na to, či je zákazník z automobilového alebo priemyselného odvetvia, spoločnosť Clamason postupuje podľa procesu schválenia výrobných dielov (Production Park Approval Process, PPAP) v súlade s požiadavkami normy IATF 16949.

Spoločnosť Clamason dokáže v rámci procesu PPAP vyrábať na nasledujúcich úrovniach:

  • Úroveň 1 – príkaz na odovzdanie dielu (Part Submission Warrant, PSW) predložený iba zákazníkovi.
  • Úroveň 2 – PSW so vzorkami produktov a obmedzenými podpornými údajmi.
  • Úroveň 3 – PSW so vzorkami produktov a úplnými podpornými údajmi.
  • Úroveň 4 – PSW a ďalšie požiadavky definované zákazníkom.

Pre popis 19 prvkov zapojených do procesu PPAP KLIKNITE SEM

Chcete začať svoj vlastný výrobný projekt?