Liatie hliníka pod tlakom na výlisky

Výborná hodnota za peniaze
Bohaté skúsenosti zo spolupráce s poprednými globálnymi spoločnosťami
Podstatné zvýšenie životnosti nástroja
Možný opätovný návrh lisovaného komponentu