Lekárska validácia

Výroba komponentov pre lekársky trh počas 20 rokov
Akreditácia BS13485
Komponenty pre suché práškové inhalátory alebo inzulínové perá
Pri všetkých komponentoch sa overuje celý proces
Zamestnanci vyškolení v oblasti nápravných a preventívnych opatrení
Vykonáva interne náš tím odborníkov