Elektrifikácia a komponenty hybridného vozidla

Vďaka veľkému posunu v automobilovej technológii má spoločnosť Clamason dobrú pozíciu na vytváranie hodnoty pre zákazníkov vo fáze návrhu produktu s využitím najnovších nástrojov, techník, materiálov a procesov pečiatkovania, ktoré sú vhodné na elektrifikáciu a hybridné produkty.

Spoločnosť Clamason investovala značné prostriedky a má jasnú stratégiu podpory zákazníkov v elektrizačnom a hybridnom sektore. Ďalej uvádzame príklady nedávneho vývoja produktov v závodoch spoločnosti Clamason vo Veľkej Británii a na Slovensku:

Hliníkové kryty striedačov:

Clamason Components

Ďalšou kritickou oblasťou pri výrobe komponentov pre invertory je balenie komponentov, ktoré zaisťuje, že produkty sú udržiavané čisté a nie sú poškodené na ceste zákazníkom. Ako súčasť procesu navrhovania produktu poradí spoločnosť Clamason najlepšie riešenie.

Prípojnice a štíty pre invertory
a ďalšie aplikácie:

Clamason EcoTech Parts