Dizajn / CAD služby

Hľadanie ideálneho riešenia vždy začína jasným pochopením problému. Centrum návrhov spoločnosti Clamason v Kingswinforde, vo Veľkej Británii, má špecializovaný tím inžinierov, ktorí využívajú svoje vedomosti a skúsenosti pri navrhovaní riešení na lisovanie na mieru podľa potrieb klientov. Návrhári skúmajú, čo je potrebné na dosiahnutie najlepšieho výsledku – či už ide o úplne nový návrh na výrobu alebo prepracovanie na zlepšenie výkonu existujúceho komponentu.

Každý projekt sa riadi komplexným procesom návrhu a hodnotového inžinierstva. Pomocou špičkového CAD softvéru pre navrhovanie podporovaného počítačom a metód overovania/testovania projektanti preverujú, ktoré dizajnové a výrobné metódy dosiahnu najlepší funkčný výkon. Tak ako návrh zabezpečí maximálnu hodnotu a znižuje náklady, tréning určí, aké materiály a povrchy by sa mali použiť predtým, než sa vytvorí dokončený 3D návrh, ktorý môže klient skontrolovať.

Na zníženie času vývoja a nákladov na materiály sa vytvorí simulácia lisovania. Výsledky simulácie umožňujú návrhárom replikovať vplyv procesu lisovania na konštrukciu komponentov a špecifikovanú surovinu, čo môže mať za následok zmenu návrhu komponentov. Ešte pred produkciou výrobných nástrojov je k dispozícii aj možnosť simulácie rôznych špecifikácií surovín.

Po dokončení návrhu je možné vytvoriť úplne detailný výkres, ktorý umožní vyrobiť prototyp. Spoločnosť Clamason spolupracuje s mnohými dôveryhodnými miestnymi a medzinárodnými výrobcami, aby vyrábali prototypové komponenty v relatívne krátkom čase, ktoré je možné dôkladne otestovať ešte pred plánovanou sériovou výrobou.

  • Návrh riešení na lisovanie na mieru podľa potrieb klientov
  • Úplne nové návrhy alebo vylepšenia existujúcich komponentov
  • Špičkový CAD softvér pre navrhovanie podporovaný počítačom
  • Maximalizácia hodnoty a zníženie nákladov
  • Optimálne procesy a materiály určené pre klienta pred výrobou
  • Krátke časy realizácie… vynikajúce výsledky!
  • Presne analyzovaná realizovateľnosť a výkonnosť pred výrobou
  • Spolupracujeme s mnohými dôveryhodnými miestnymi a globálnymi výrobcami

Chcete začať svoj vlastný projekt dizajnu a simulácie?