Technické čistenie

Kvôli neustále sa zvyšujúcim požiadavkám na technickú čistotu lisovaných dielov, spoločnosť Clamason používa najmodernejšie čistiace stroje v závodoch Clamason vo Veľkej Británii a na Slovensku.

V súlade so všetkými najnovšími priemyselnými predpismi a spĺňajúc medzinárodné štandardy pre čisté priestory (trieda 8) je každý technický čistiaci stroj automatický a plne uzavretý systém, ktorý môže dosiahnuť 56 úrovní dyne pri minimálnej veľkosti častíc 127 mikrónov (v závislosti od typu materiálu a konštrukcie komponentu). V rámci 2 závodov je k dispozícii 5 čistiacich strojov, ktoré môžu prevádzkovať viacero programov v závislosti od špecifikácie zákazníka. Od základného odmasťovania a umývania až po čistenie rozpúšťadlami s ultrazvukovou technológiou.

Po vyčistení môžu byť položky zabalené v kontrolovanom prostredí, aby sa dosiahli požadované priemyselné štandardy, v prípade potreby pomocou balenia Electronic Discharge Packaging (ESD).

Pre všetky požiadavky na čistenie komponentov po výrobe
V súlade so všetkými priemyselnými predpismi
Spĺňajú medzinárodné štandardy pre čisté priestory triedy 8
Dokážu dosahovať 56 úrovní dyne s minimálnou veľkosťou častíc 127 mikrónov
5 najmodernejších čistiacich strojov na jednu výrobnú prevádzku
Dokážu prevádzkovať viac programov podľa požiadaviek zákazníka
Čistenie rozpúšťadlami pri použití ultrazvukovej technológie
Balené v kontrolovanom prostredí – k dispozícii je balenie ESD