Projektový manažment

Spoločnosť Clamason je odhodlaná poskytovať vynikajúce služby zákazníkom, a preto každý klient, ktorý sa rozhodne s nami spolupracovať, má prideleného vlastného projektového manažéra.

V každej fáze projektu je projektový manažér kontaktným miestom pre akékoľvek otázky, aktualizácie, spätnú väzbu a schvaľovanie, pretože vytvára a udržiava projektové plány a vykonáva všetky vnútorné styky s návrhármi, technikmi a externými dodávateľmi.

Všetci naši projektoví manažéri sú vyškolení v metodike riadenia projektov PRINCE2, takže majú potrebné zručnosti na riadenie akéhokoľvek projektu vrátane monitorovania priebehu, riadenia problémov a udržiavania pravidelnej komunikácie. Spoločnosť Clamason tiež investovala do nástrojov, ktoré pomáhajú projektovým manažérom efektívne pracovať, ako sú popredné systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi (CRM) a softvér pre riadenie projektov (PMS). Naši priateľskí a ústretoví projektoví manažéri sa tešia z budovania dlhodobých vzťahov s našimi klientmi a usilovne pracujú na tom, aby sa každý projekt dokončil načas a pri dodržaní rozpočtu.

Záväzok poskytovať vynikajúce služby zákazníkom
Riadenie každej etapy projektu od začiatku do konca
Všetci projektoví manažéri boli vyškolení v metodike PRINCE2
Projekty sa dokončujú načas a pri dodržaní rozpočtu!
Udržiavanie pravidelnej a jasnej komunikácie
Najmodernejšie CRM a PMS systémy
Efektívni, zruční, priateľskí a ústretoví
Dlhotrvajúci a úspešný vzťah s klientmi