Medicínske balenia

Spoločnosť Clamason ponúka automatizované aj manuálne možnosti medicínskeho balenia, ktoré poskytujú celý rad vhodných riešení, ktoré vyhovujú špecifikáciám zákazníka.

Komponenty sú zvyčajne balené do vrecúšok alebo zásobníkov zdravotníckej kvality v súlade s normami ISO 13485. Zvyčajne používame prostredia pre všeobecnú medicínsku prax alebo priestory vyžadujúce triedu čistoty 8, ale spoločnosť Clamason má skúsenosti aj s medicínskym balením pre miestnosti vyžadujúce čistotu triedy 7 a v prípade potreby sa môže implementovať.

Táto služba sa ponúka existujúcim klientom, kde lisované časti vyžadujú štandardné balenie ISO 13485, ako aj novým klientom, ktorí chcú využívať spoločnosť Clamason na poskytovanie subdodávateľských medicínskych balení.

  • Služby automatizovaného a manuálneho balenia
  • Prostredia s čistotou triedy 8
  • V závislosti od špecifikácie sa môže realizovať balenie triedy 7.
  • Služby ponúkané klientom, kde diely vyžadujú splnenie noriem ISO13485
  • K dispozícii pre nových klientov pre subdodávateľské medicínske balenia
  • Vysokokvalifikovaný tím skúsených odborníkov

Chcete zahrnúť lekárske balenie ako súčasť výrobného projektu?