Manažérsky tím

Matthew Profile
Matthew Way  Generálny riaditeľ

As CEO, I have overall responsibility and accountability for the Clamason group activity. I bring a solid proficiency in Operations and Project Management and am focused on influencing and challenge value creation. In his early 20’s I demonstrated my ability to lead when I migrated from Engineering into General Management where I led a $MM business unit in Silicon Valley – later transitioning it to Mexico. I further honed my business skills through 10 years of GE leadership. I am a hands-on leader that believes in inclusive and collaborative leadership, forward thinking and committed to technology and innovation. My experience spans multiple global industries including automotive, electronics, aerospace and latterly oil & gas.

In my spare time I likes to spend quality time with my family and try and get in the odd round of golf.

I hold a MAPD, major in Management Psychology from the University of Wales.

Daniel - Clamason UK
Daniel Ralph  Hlavný finančný riaditeľ

Zodpovedá za všetky finančné riadenia, vykazovanie a finančné operácie spoločnosti Clamason Industries.

Som skúsený finančný riaditeľ, ktorý predtým finančne viedol mnohé vysokokvalitné malé a stredné podniky pracujúce v oblasti presného strojárstva, a to v obdobiach významných zmien a rastu. V roku 2017 som bol menovaný do rady a mojim hlavným zameraním je neustále zlepšovanie podnikania.

Som kvalifikovaný autorizovaný účtovník a držiteľ titulu Double First Class v oblasti výrobného inžinierstva a ekonomiky z University of Birmingham.

Ian Davies
Ian Davies  Obchodný riaditeľ

Zodpovedá za aktivity predaja, marketingu a NPI spoločnosti Clamason pre závody vo Veľkej Británii a na Slovensku.

Svoju kariéru som začal v zlievarni na odlievanie hliníka, kde som absolvoval 4-ročnú učňovskú prípravu a kvalifikoval som sa ako HNC (Higher National Certificate) v mechanickom inžinierstve. Prešiel som sa predajnej a obchodnej oblasti a zastával som viacero komerčných/obchodných rozvojových úloh vo výrobnom priemysle. V roku 2007 som nastúpil do spoločnosti Clamason ako manažér pre rozvoj podnikania a v roku 2013 som bol povýšený na európskeho obchodného riaditeľa a potom v roku 2017 na obchodného riaditeľa. Bol som súčasťou tímu, vďaka ktorému narástol obrat spoločnosti Clamason Slovakia na 12 miliónov eur – bol to jeden z mojich najväčších úspechov spolu s účasťou v riadiacom tíme, ktorý sa na konci roka 2016 podieľal na odkúpení spoločnosti.

Verím, že tímová práca je kľúčom k úspechu a snažím sa na to myslieť vo všetkých situáciách.
Mojou vášňou bol vždy šport – som horlivý golfista a v posledných rokoch som sa začal venovať lyžovaniu. Okrem športu sa venujem malej dcére, s ktorou trávim počas víkendov veľa času, a užívame si veľa zábavy.

Paul - Clamason UK
Paul Edwards   Riaditeľ prevádzky

Zodpovedný za výrobu, inžinierstvo a kvalitu v rámci skupiny Clamason.

Získané vzdelanie: MIQA (Mechanical Integrity and Quality Assurance) a BA(Hons) (honorovaný bakalársky titul v humanitných vedách). K spoločnosti Clamason som sa pripojil v roku 1988 a rozvinul som detailné pochopenie výrobných a obchodných procesov spoločnosti Clamason.

Mojimi kľúčovými hodnotami sú profesionalita, integrita a záväzok. Tieto hodnoty uplatňujem v rámci spoločnosti Clamason, ako aj vo vzťahu s obchodnými partnermi spoločnosti Clamason.
Som dlhoročným fanúšikom futbalového klubu Aston Villa, takže mi pribúdajú šediny, a užívam si motoristický šport a kriket z pohodlia môjho kresla. Som tiež vášnivým čitateľom a návštevníkom divadla vždy, keď si nájdem čas.

Steven - Clamason UK
Steven Davenport  Riaditeľ dodávateľského reťazca

Zodpovedný za komunikáciu so zákazníkmi, a nákup a logistiku v rámci skupiny Clamason.

Mojou hlavnou kvalifikáciou je Higher National Dipoma in Business Studies približne z roku 1986. Som dlhoročným zamestnancom spoločnosti Clamason už viac ako 30 rokov a mám podrobné vedomosti o jej zákazníkoch, dodávateľských partneroch, systémoch a zamestnancoch. Mám mimoriadne výborné vzťahy s mnohými novými a staršími kontaktmi v rámci dodávateľskej základne, ktoré mi umožňujú dosahovať najlepšie výsledky pre spoločnosť. Tá sa nedávno rozšírila z Veľkej Británie na Slovensko, kde teraz rozvíjame partnerstvá vo východnej Európe, aby sme rozšírili svoje kapacity v nových oblastiach a vytvorili miestnu dodávateľskú základňu.

Mojimi kľúčovými hodnotami sú profesionalita, čestnosť, zameranie na detaily, analýza údajov, neustále zlepšovanie systémov a procesov.
Som relatívne novým nadšencom golfu a predtým som dlhodobo hrával biliard, pričom som získal niekoľko cien v rámci Veľkej Británie. Som tiež dlhoročným fanúšikom klubu Wolves, ktorý si v súčasnosti užíva futbal po približne 40 rokoch mizérie.