Kvalita

Spoločnosť Clamason Industries Ltd. sa zaväzuje:

Neustále zlepšovať kvalitu produktov a služieb poskytovaných našim zákazníkom.
Dodržiavať požiadavky našich zákazníkov a všetky príslušné právne predpisy.
Minimalizovať vplyv našich podnikateľských aktivít na životné prostredie.

Ako prostriedok na dosiahnutie týchto cieľov prijali riaditelia spoločnosti Clamason požiadavky na systém kvality ISO 9001, IATF 16949 a ISO 13485 a rozvíjajú a udržiavajú účinnosť systému riadenia kvality spoločnosti podľa princípov:

Neustáleho zlepšovania
Predchádzania porúch
Znižovania odchýlok a odpadu</strong

Naši zamestnanci sú prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov prostredníctvom:

Školení
Posilneného postavenia
Celkového záväzku

Všetci pracovníci v rámci spoločnosti sú zodpovední za zriadenie, implementáciu, údržbu a efektívnosť prevádzkových postupov a za kvalitu úloh, ktoré vykonávajú. Cieľom celého personálu je vykonávať svoju činnosť podľa svojich najlepších schopností a v súlade s našimi postupmi a normami ako aj postupmi a normami našich zákazníkov. Riaditelia zabezpečia, aby boli poskytnuté primerané zdroje na podporu ich záväzku prevádzkovať spoločnosť v súlade s požiadavkami systému kvality ISO 9001, IATF 16949 a ISO 13485 a aby spoločnosť Clamason spĺňala požiadavky regulačných orgánov i zákazníkov.