Začisťovanie

Ako prirodzený výstup lisovacieho procesu sa na okraji komponentov vytvára množstvo rezných hrán. Spoločnosť Clamason spolupracuje so svojimi zákazníkmi, aby sa uistila, že sú prijateľné tak pre aplikáciu ako aj bezpečnosť obsluhy počas nasledujúcich operácií zostavovania. V niektorých prípadoch sa komponenty musia úplne začistiť, a v tomto prípade spoločnosť Clamason využíva jeden z troch začisťovacích strojov, ktoré sú nachádzajú priamo v priestoroch prevádzky.

Najčastejšie komponenty, ktoré vyžadujú začisťovanie, sa používajú v aplikáciách pasívnej bezpečnosti v automobilovom priemysle.

  • 3 interné stroje pre rýchlu realizáciu
  • Komponent sa môže v prípade potreby úplne začistiť
  • Vo všeobecnosti sa používa v aplikáciách pasívnej bezpečnosti
  • Zvýšenie bezpečnosti a efektivity produktu
  • Vysokokvalifikovaní a skúsení operátori
  • Proces používaný pre širokú škálu významných zákazníkov

Chcete zahrnúť montáž ako súčasť výrobného projektu?