Clamason zaškrtáva políčka v audite udržateľnosti Ecovadis

S 59 z maximálne možných 100 bodov je Clamason v súčasnosti na 85. percentile podnikov na celom svete. Spoločnosť Clamason bola požiadaná o vykonanie prieskumu CSR spoločnosti Ecovadis od jedného z ich farmaceutických zákazníkov, hoci to uznáva aj niekoľko ďalších zákazníkov z celého sveta v rôznych sektoroch trhu.

Hodnotiace karty EcoVadis uľahčujú zákazníkom, ako aj investorom a ďalším zainteresovaným stranám hodnotenie výkonnosti ich dodávateľov a dodávateľov tretích strán a sledovanie ich neustáleho environmentálneho, sociálneho a etického zlepšovania.

Ecovadis

Metodológia EcoVadis

EcoVadis je platforma na hodnotenie udržateľnosti. Metodika je založená na medzinárodných štandardoch CSR, akými sú Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000 a zohľadňuje 198 kategórií nákupu a 155 krajín.

Bodovací model EcoVadis je založený na 21 kritériách zo štyroch tematických oblastí životného prostredia, sociálnych vecí, etiky a udržateľného obstarávania. Dodávatelia preukazujú, do akej miery spĺňajú tieto kritériá úplne alebo čiastočne a sú na tomto základe hodnotení. Raz ročne potom EcoVadis vypracuje rebríček udržateľnosti špecifický pre spoločnosť, ku ktorému je priložená hodnotiaca karta. Bodovacia karta má od tohto roku štyri hodnotiace kategórie namiesto troch, od bronzovej cez striebornú a zlatú až po platinovú.

Eco Tech