Viacnásobný posun

Tieto stroje disponujú všestrannosťou, ktorá umožňuje spoločnosti Clamason vyrábať menšie komplexné komponenty s minimálnym využitím materiálov. Jedinečný spôsob, akým pracujú, znamená, že pás sa privádza zboku, najskôr do rezacieho nástroja, a potom sa presúva do formovacej stanice. Je to miesto, kde môžeme mať niekoľko vačiek a tvarovacích nástrojov s rôznym časovaním na výrobu viacerých foriem súčasne bez potreby podávania materiálu. Vďaka tomu je možné potenciálne eliminovať potrebu sekundárneho lisovania kovov. Do tohto procesu môžeme začleniť aj dolisovávanie kovu predtým, než sa hotová časť vysunie.

  • Vytvára viacero foriem súčasne
  • Dokáže vyrábať komplexné komponenty s minimálnym využitím materiálu
  • Najnovšie vybavenie Heenan & Froude/Rockwell/Bihler
  • Dokáže eliminovať sekundárne lisovanie kovov
  • Do procesu je možné začleniť aj dolisovávanie kovu
  • Široká škála významných globálnych klientov

Chcete začať svoj vlastný projekt lisovania kovov?