Nalisovanie Služby

Spoločnosť Clamason pridala nalisovanie do svojho portfólia už pred 7 rokmi, aby doplnila svoje služby lisovania kovov. Bohaté skúsenosti spoločnosti a nepretržitý úspech s nalisovaním viedli k tomu, že spoločnosť Clamason spolupracovala so širokou škálou globálnych klientov.

Spoločnosť Clamason investovala do dvoch najmodernejších vertikálnych lisovacích strojov (stroj Multiplas 1 x 35T a stroj Multiplas 1 x 85T) na výrobu nalisovaných komponentov pre automobilové i priemyselné aplikácie.

Na zaistenie integrity môže spoločnosť Clamason nalisovaným komponentom v prípade potreby pridať dodatočnú hodnotu pridaním kremíka a skúškou 100 % tesnosti.

  • Proces používame už 7 rokov s nepretržitým úspechom
  • 2 najmodernejšie vertikálne lisovacie stroje v závode
  • Používa sa v automobilových aj priemyselných aplikáciách
  • Možnosť pridania kremíka + test 100 % tesnosti (zabezpečenie integrity)
  • Stroje Multiplas 1 x 35T a 1 x 85T
  • Bohaté skúsenosti so širokým spektrom globálnych klientov

Chcete zahrnúť prelisovanie ako súčasť projektu lisovania kovov?