Odkúpenie spoločnosti Clamason manažmentom s podporou spoločnosti Connection Capital

Spoločnosť HMT LLP poskytovala poradenstvo ohľadom odkúpenia spoločnosti Clamason Industries Limited („Clamason“) manažmentom, s podporou spoločností Connection Capital („Connection“) a Santander.

Spoločnosť Clamason je popredným výrobcom presných výliskov a razených výrobkov v Európe. Vďaka továrňam vo Veľkej Británii a na Slovensku je spoločnosť Clamason viacnásobne oceneným lídrom na trhu pre presné lisovanie v automobilovom, lekárskom a domácom sektore, so zabehnutými a špičkovými medzinárodnými klientmi.

Manažérske odkúpenie podporila spoločnosťou Connection Capital, ktorej klienti investovali do podniku 5,4 milióna GBP. Finančné a bankové služby poskytla tiež spoločnosť Santander Corporate Banking v britskom Birminghame.

Spoločnosť HMT poskytla v tejto transakcii poradenské služby týkajúce sa dlhu (zabezpečenie najlepšej ponuky od skupiny veriteľov na trhu financovania) a asistovala spoločnosti Connection Capital pri riadení transakcie až po jej dokončenie, a to aj v rámci všetkých právnych procesov.

precision stampings

Bernard Dale, partner v spoločnosti Connection komentoval:

„Spoločnosť Clamason zaznamenáva skutočný rozmach a táto investícia jej poskytne nevyhnutnú finančnú kapacitu, ktorú potrebuje na to, aby využila svoj potenciál na rast a rozvíjanie svojho podnikania. Spoločnosť HMT bola obrovskou pomocou počas celého procesu – našla správny dlhový balík so spoločnosťou Santander, previedla nás celým právnym procesom a tvrdo pracovala na tom, aby sme túto dohodu dotiahli do konca. Partnerská spolupráca s ňou bola neoceniteľná, podobne ako jej podpora.“

Neil Geoghegan, finančný riaditeľ spoločnosti Clamason povedal:

„Je to veľmi vzrušujúci moment v histórii spoločnosti Clamason. Keďže sa chystáme do ďalšej etapy budovania nášho podnikania, táto investícia nám poskytne finančný priestor na využitie príležitostí na rast s novými aj existujúcimi klientmi a oblasťami služieb. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať spoločnostiam HMT a Santander za ich tvrdú prácu, ktorá nám pomohla uskutočniť toto odkúpenie.“

Simon Clewlow, riaditeľ pre rastový kapitál v spoločnosti Santander povedal:

„Spoločnosť Santander s potešením podporuje spoločnosť Connection Capital a úradujúci riadiaci tím v súvislosti s akvizíciou spoločnosti Clamason Industries Limited. Má fantastickú históriu a tešíme sa na vzájomnú spolupracú v podnikaní a na jej posun do ďalšej fázy svojho vývoja.“

Adrian Howells zo spoločnosti HMT povedal:

Spoločnosť Clamason, ako dlhodobo uznávaný podnik v sektore presných kovových výliskov je čoraz silnejšia, pričom fiškálny rok 2016 bol jej rekordným rokom. Investícia spoločnosti Connection Capital prichádza v ideálnom čase a umožňuje manažmentu využiť tento moment a pokračovať v tejto silnej trajektórii rastu. Táto transakcia je dôkazom skúseností a schopností spoločnosti HMT, ktorá spolupracuje so všetkými stranami, a to nielen na zabezpečení ideálneho dlhového balíka, ale aj na včasnom uzavretí dohody. Blahoželáme spoločnosti Connection Capital a manažmentu a tešíme sa na spoluprácu v budúcnosti.“

Chcete začať svoj vlastný výrobný projekt?