„Krst ohňom“

Saffron Williamson – učňovské vzdelávanie v strojárenstve

Saffron Williamson bola vždy ukážkovou študentkou – sústredená, usilovná a oddaná osobnému rozvoju. Školiteľ Martin Stewart povedal: „Saffron úspešne zvládla každú skúšku a vo všetkých získala dobré známky. Vždy robila viac ako sa od nej očakávalo, v prípade potreby sa zúčastňovala iných mimoškolských alebo mimopracovných podujatí, a počas celého štúdia na vysokej škole si udržala vzornú dochádzku a dochvíľnosť.“

Martin pokračuje: „Svoju strojárenskú prax vykonávala v spoločnosti Clamason Industries, vrátane dobrovoľníckej práce počas leta. V súčasnej dobe je tu zamestnaná a na jeseň nastúpi do pokročilého učňovského vzdelávacieho programu v oblasti strojárenskej výroby. V tejto súvislosti treba povedať, že Saffron sa stala skutočnou veľvyslankyňou žien v oblasti strojárstva.“

saffron

„Diplom BTEC (Business and Technology Education Council Diploma) mi otvoril pohľad do sveta strojárstva. Absolvovanie učňovskej prípravy znamenalo, že som sa mohla učiť v práci a zároveň aj z potrebných kníh. Moji učitelia v škole boli nápomocní, chápaví – a čo bolo najlepšie – trpezliví a keď sa vyskytol problém, vždy mi veci vysvetlili. To všetko mi pomohlo získať dobré známky a dobré pracovné miesta, a navyše aj dobré referencie od môjho zamestnávateľa.“

SAFFRON WILLIAMSON učnica v spoločnosti Clamason Industries

Jej zamestnávateľom je Paul Edwards, vedúci prevádzky Clamason. „Učni sú pre náš výrobný podnik veľmi dôležití,“ povedal. „Máme starnúcu pracovnú silu a musíme vyplniť medzery v zručnostiach. Pravidelne dostávame dobrých žiadateľov zo školy v Dudley a Saffron nás naozaj zaujala. Aj keď bola prirodzene tichá a rezervovaná, pohovor s ňou dopadol dobre. Dostala tiež dobré referencie od školiteľa a čo je pravdepodobne najdôležitejšie, všetkým sa páčila.

„Saffron sme vzali ako učnicu počas leta a potom sme jej dali oficiálnu pracovnú ponuku. Bola hodená do vody a pridelili sme jej miesto v našom špecializovanom oddelení nástrojov, kde sa vyrábajú kovové diely. Sú to zložité stroje a jej úlohou je udržiavať ich v prevádzke. V miestnosti sú zamestnaní výlučne muži vo veku viac ako 45 rokov, ktorí sú všetci skúsení a vysokokvalifikovaní. Nikoho neprekvapí, že sme si mysleli, že 17-ročnú Saffron toho všetko vystraší, ale opak bol pravdou – dokázala šikovne obsluhovať nástrojové vybavenie a rýchlo si svojím šarmom získala všetkých mužov. Teraz s ňou úzko spolupracujú a ponúkajú jej každodennú podporu vždy, keď je to potrebné.“

Saffron sa teší, že „moja učňovská prax ide naozaj dobre. Na vysokej škole som mala pravidelné školenia od lektorov, ktorí, priznávam, mi povedali, aby som pracovala na mojej presnosti. Je to druh kritiky, ktorú si veľmi vážim, pretože viem, že bude trvať až 12 rokov, kým nezískam 100 % kvalifikáciu. Vďaka pomoci zo školy v Dudley a mojich zamestnávateľov už na tom pracujem.“

Vďaka kariére v strojárstve sa môžete dostať kdekoľvek a to je na dnešnom neistom trhu práce dôležité. Saffron hovorí, že jej cieľom je rozvíjať svoje zručnosti v CNC (Computer Numerical Control) programovaní a programovaní obrábacích strojov. Táto pragmatická mladá žena dodala: „Je to oblasť, kde sú peniaze.“

Naša Saffron je na dobrej ceste uspieť vo svojej kariére. Toto ocenenie si naozaj zaslúži – patrí jej za všetku jej tvrdú prácu a odhodlanie zvládnuť svoj „krst ohňom“.

Chcete začať svoj vlastný výrobný projekt?