Ohlasy

Nemco Metals

Spoločnosť Nemco má už viac ako 10 rokov vynikajúci pracovný vzťah so spoločnosťou Clamason Industries Limited. Toto úzke pracovné partnerstvo zabezpečuje stabilný dodávateľský reťazec, ktorý umožňuje spoločnosti Clamason poskytovať čo najlepšie služby svojej strategicky dôležitej zákazníckej základni – Tom Bull, manažér pre rozvoj podnikania, Nemco Metals International Limited.

Outokumpu

Môj pracovný vzťah so spoločnosťou Clamason Industries trvá už dlhšie ako 25 rokov a na rozdiel od mnohých iných lisovacích spoločností vo West Midlands, ktoré v priebehu rokov upadali, táto spoločnosť rastie a využíva novšie rozvíjajúce sa trhy.

Nie je teda prekvapujúce počuť, že spoločnosť je veľmi dobre organizovaná a ľahko zvláda všetky aspekty každodennej práce a komunikácie.

Metelec

Spoločnosť Metelec začala prvýkrát obchodovať so spoločnosťou Clamasson v roku 2011, a odvtedy spoločnosť vykazuje kontrolovaný rast v každej oblasti. Spoločnosť sa zameriava na existujúce podnikanie na zaistenie osvojenia osvedčených postupov a skúma, ako je možné zvyšovať produktivitu, a zároveň sa prispôsobuje zmenám na trhu tým, že je neustále informovaná a aktívne sa podieľa na výskume a vývoji, čím zabezpečuje, že sa podnik vyvíja podľa požiadaviek trhu.

Ako dodávateľ sme schopní pomôcť tým, že ponúkame flexibilitu, ktorú dnešný trh potrebuje. Od odkúpenia spoločnosti manažmentom v roku 2017 sa rast zrýchlil a sme radi, že sme proaktívnou súčasťou ich dodávateľského reťazca.

Schneider Electric

In 2019 a change to the regulations meant we needed to re design a high-volume existing plastic component to a metal one. We approached Clamason in January 2018 to start discussions and using their extensive experience provided us with a solution that has been extremely well received by our clients.
Clamason helped re-design the component to suit the pressing process inclusive of a fully automated assembly and packing machine for the products. In addition to the design and prototype work Clamason also came up with a commercial proposal that worked out more competitive than a range of Far East suppliers.
On behalf of: Schneider Electric – Home and Distribution,Finished Goods Procurement