Dodávateľský reťazec a logistika

Logistika dodávateľského reťazca je pilierom globálneho obchodu. Spoločnosť Clamason má zavedenú sieť dodávateľského reťazca, ktorá sa zaoberá všetkými logistickými aspektmi obchodovania na medzinárodnej úrovni.

Logistikou dodávateľského reťazca spoločnosti Clamason sa zaoberá profesionálny logistický tím, ktorý spravuje cenové kótovanie, fakturáciu a nákup vo viacerých peňažných menách, ako aj globálnu komunikáciu o aspektoch, ako sú zákaznícky servis, plánovanie a riadenie rizík. Náš záväzok k medzinárodným systémom kvality a štandardom , spolu s našim prísľubom poskytovať výnimočné služby zákazníkom si vyžaduje, aby sme dôsledne dodržiavali naše sľuby, že poskytneme kvalitné produkty, ktoré sú prispôsobené účelu, rozpočtu a dohodnutému harmonogramu.
Vďaka výrobnými miestam vo Veľkej Británii a na Slovensku, dodávateľom po celom svete (vo Veľkej Británii, Európe a na Ďalekom východe) a zákazníkom po celom svete, logistika dodávateľského reťazca spoločnosti Clamason prebieha hladko a nákladovo efektívne, aby uspokojila potreby zákazníkov a dodávateľov.

Zabehnutá a efektívna sieť dodávateľského reťazca
Spravuje cenové kótovanie, fakturáciu a nákup vo viacerých peňažných menách
Výnimočné služby zákazníkom
Vysokokvalifikovaný tím odborníkov z oblasti priemyslu
Výrobné prevádzky vo Veľkej Británii a na Slovensku
Široká škála globálnych zákazníkov a dlhoročné skúsenosti
Plynulé, nákladovo efektívne a spoľahlivé
Dôsledne dodržiavame sľuby, aby sme mohli poskytovať kvalitné riešenia