Obrábané časti na lisovanie

Dokážeme výrazne znížiť náklady
Bohaté skúsenosti zo spolupráce s poprednými globálnymi spoločnosťami
Dokážeme výrazne zvýšiť životnosť nástroja
Vysokokvalifikovaný tím odborníkov z oblasti priemyslu