Pohony a riadiace prvky

Aj keď sú len zriedka viditeľné, pohony a riadiace prvky zohrávajú v každodennom živote veľkú úlohu, pretože sa používajú v rôznych aplikáciách, ako sú dvere vlakov, batožinové systémy pre letiská, dopravné systémy a systémy automatizácie výroby.

Spoločnosť Clamason bola oslovená poprednou spoločnosťou na trhu v oblasti pohonov a riadenia, aby pomohla prepracovať niekoľko komponentov určených pre rad konvertorov typu DC (prevodníky pre jednosmerné napätie).

Spoločnosť Clamason využila dlhoročné skúsenosti s poskytovaním inovatívnych riešení na úspešné prepracovanie komponentov a splnenie cieľa zákazníka týkajúceho sa zníženia výrobných nákladov.

Spoločnosť Clamason teraz pre tohto klienta vyrába celý rad viac ako 20 dielov pomocou progresívnych nástrojov z radu vopred pozinkovaných ocelí s hrúbkou až do 1,5 mm.

Najmodernejšie progresívne nástroje
Používané v širokej škále základných aplikácií
Množstvo prepracovaných komponentov pre rad konvertorov typu DC
Bezproblémová výroba dielov, ktoré zohrávajú obrovskú úlohu v každodennom živote
Znižovanie výrobných nákladov vďaka inovatívnym riešeniam
Vopred pozinkované ocele s hrúbkou až do 1,5 mm
Shimino