Zaškrtnutie políčok pri audite Ecovadis

Ecovadis Button

Clamason začiarkne políčka pri audite trvalej udržateľnosti Ecovadis

S 59 z maximálnych možných 100 bodov je Clamason v súčasnosti na 85. percentile spoločností na celom svete. Spoločnosť Clamason bola požiadaná, aby uskutočnila prieskum Ecovadis CSR jedným z ich zákazníkov s farmaceutickými výrobkami, hoci to uznáva aj niekoľko ďalších zákazníkov s modrými čipmi na celom svete v rôznych odvetviach trhu.

Výsledkové listy systému EcoVadis uľahčujú zákazníkom, ako aj investorom a iným zúčastneným stranám hodnotiť výkonnosť ich dodávateľov a dodávateľov tretích strán a sledovať ich neustále environmentálne, sociálne a etické zlepšenia.

Metodika EcoVadis

EcoVadis je platforma na hodnotenie udržateľnosti. Metodika je založená na medzinárodných štandardoch CSR, ako napríklad Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact a ISO 26000 a zohľadňuje 198 nákupných kategórií a 155 krajín.

Bodovací model EcoVadis je založený na 21 kritériách zo štyroch tematických oblastí životného prostredia, sociálnych vecí, etiky a udržateľného obstarávania. Dodávatelia preukazujú, do akej miery úplne alebo čiastočne spĺňajú tieto kritériá, a sú na tomto základe hodnotení. Raz ročne EcoVadis vypracuje rebríček udržateľnosti pre konkrétnu spoločnosť, ku ktorému sa pripojí hodnotiaci prehľad. Od tohto roku má skóre namiesto štyroch hodnotiacich kategórií štyri, od bronzovej cez striebornú a zlatú až po platinovú.