Black Country Growth Report 2019

Growth Report

Správa o raste v regióne Black Country za rok 2019

Rast v odvetví je natoľko výrazný, že v tomto vydaní Barometra rastu v regióne Black Country je mu venovaná samostatná sekcia. Zatiaľ čo sa priemyselná základňa regiónu Black Country naďalej diverzifikuje, výrobný priemysel zostáva základným pilierom hospodárstva tejto oblasti. Je dobré vidieť aktivity, ako napríklad investíciu vo výške 12,5 milióna libier do jedinečného podniku Elite Centre for Manufacturing Skills vo Veľkej Británii, ktorého cieľom je posilniť pozíciu regiónu vo výrobnom sektore. Tento podnik predstavujeme v našej vloženej sekcii. Región Black Country rastie aj v oblastiach mimo výrobného priemyslu. Okrem zamerania na výrobný sektor obsahuje tohtoročný barometer rastu množstvo informácií, ktoré zaujmú každú rýchlo rastúcu spoločnosť v regióne, od názorov obchodnej komory až po najnovší vývoj infraštruktúry v regióne Black Country.