Asistované bývanie

Vzhľadom na výzvy, ktorým čelí starnúca populácia, trh so schodiskovými výťahmi rastie obrovskou rýchlosťou, s kumulovanou ročnou mierou rastu 9,7 %.

Spoločnosť Clamason podporuje tento trh a má ideálnu pozíciu na to, aby mohla v tomto smere rásť, dodávaním podporných stojanov s dĺžkami, ktoré sa dajú vyrábať pomocou patentovanej metódy vo veľkostiach od 0,5 do 3 metrov.

Priekopnícky dizajnový a vývojový tím spoločnosti Clamason spolupracuje s klientmi pri hľadaní nákladovo najefektívnejších riešení.

Niekedy to zahŕňa aj mesiace výskumu a vývoja, optimalizáciu procesu na vytvorenie potrebných objemov výroby a zároveň výrazné zníženie nákladov oproti predchádzajúcemu návrhu

Kvalitné riešenie pre rýchlo sa rozvíjajúci trh
Výroba s vysokým objemom pomocou najmodernejších zariadení
Vyrábané veľkosti od 0,5 do 3 metrov
Práca s klientmi pri hľadaní nákladovo najefektívnejšieho riešenia
Vysokokvalifikovaný a skúsený návrhársky a vývojový tím
Dosahovanie významných úspor nákladov